Zakres usług

Zakres świadczonych usług medycznych:

  • Badania profilaktyczne: okresowe, wstępne, kontrolne.
  • Badania kierowców wszystkich kategorii.
  • Badania kierowców transportu drogowego.
  • Badania pracowników pracujących na wysokości.
  • Badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące.
  • Badania na licencję pracownika ochrony fizycznej.
  • Badania osób posiadających lub ubiegających się o posiadanie broni.
  • Badania do celów sanitarnych-epidemiologicznych.